Vital statistics

I have just received an email from a male colleague from a bank-branch: he is asking about my height and weight measurements.
I politely ask him whether the Bank has opened a modelling agency (‘broadening activity scope’) for which reason the above data are inevitable – but he quickly clarifies that he needs them for the life insurance I have recently requested for.
My reply attached.
___________
Az imént kaptam e-mailt egy bankfióki ügyintéző férfikollégától, melyben magasságom és súlyom iránt érdeklődik.
Udvariasan visszakérdezek, hogy a bank a közelmúltban tudtomon kívül esetleg modellügynökséget nyitott-e, mely körülmény természetesen azonnal megmagyarázná a hirtelen támadt érdeklődést. 
A kolléga tisztázza hogy nem, ellenben a minap kötött életbiztosításomhoz szükséges a fenti 2 adat.
Válaszom csatolva.

Personalised offer

Me (upset, to my husband):
‘Guess what.  I am just reserving flight tickets for the summer, and if I book for the 4 of us, the ticket price is x EUR. 
But if I include my mum as 5th person in our booking, each ticket is calculated at a 10 EUR higher price..
So the air company must be using a different pricing from 5 persons in a group.. Would you call it ‘customer centric’??’
My husband (in a helpful, objective tone): 
‘It depends. Any chance they know your mum?’
______________
Én (meglepetten/ bosszankodva repülőjegy foglalás közben): 
“Huu mire jöttem rá: ha négyünknek akarok csak jegyet venni, akkor a jegyár/db = iksz EUR, ha viszont anyukámat is a mi foglalásunkba teszem, akkor minden jegyet 10 EUR-ral drágábban számol..!! Ezek szerint 5 főtől magasabb árat számol a légitársaság..”
 
Házastársam (semleges arckifejezéssel, segítőkész hanghordozással): “Nem lehet, hogy csak ismerik anyukádat?”

Lack of lack of enthusiasm

Each and every year it is the citizens of Antwerp who can decide which TOP12 ideas to spend the 10% of the city budget (EUR 1.4m) on.

This year one of the winning initiatives was ‘Let’s make the streets greener’ – and you really can’t accuse people of the lack of enthusiasm..

_____________

Anélkül, hogy telezsúfolnám e sorokat részletekkel: Antwerpen város költségvetésének 10%-áról (EUR 1.4m) minden évben a helyi lakosok dönthetnek: milyen 12 legfontosabb dologra költsön a városvezetés, és mennyit.

Idén előkelő helyen futott be a “Növeljük a városi zöldterület arányát” gondolat – és a lakosság igazán nem vádolható a lelkesedés hiányával..

Complexity reduction

One evening we are returning from the beach.

My children are quarrelling with each other – just like usual: it has been a long day, and they are cold.

But then they realise: we have a blanket with us!

One.

And with this, we have found the basic recipe for world-peace: fewer blankets than freezing angry people.

Things are usually more simple than they might seem.

You know these youngsters..

‘Mama, I can see you are busy reading, and you have told me it’s a great book.

So I prepared you some dinner as you need to eat something after all: salmon sushi with soya sauce and a little wasabi. I’ve brought it up to you so you don’t need to come down and stop reading.’

Walter, 9 years old.

___________

“Anya, látom, elmélyülten olvasol, mondtad, hogy nagyon érdekes a könyv.

Készítettem neked vacsorát, mert azért enned csak kell valamit: lazac sushi, kis szója szósszal és egy kevés wazabival. Felhoztam, hogy ne kelljen lejönnöd érte.”

Walter, 9 éves.